Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Daugkartiniai „Twistshake“ maisto maiðeliai uþkandþiams, darþovëms, tyrelëms. Lengva uþpildyti ir iðvalyti, atsidaro ið apaèios. Galima plauti indaplovëje. Jie taip pat puikiai tinka uþðaldyti. 200ml 5vnt 20eur 1vnt 4eur
KAINA: 4,00 €

Daugkartinio naudojimo maiðeliai tyrelëms „Fill'n Sqeeze“ idealiai tinka kûdikiø maistui laikyti ir ðaldiklyje ir ðildyti mikrobangø krosnelëje i. Produkte nëra BPA ir ftalatø 150 ml. 1 maiðelis 2e, 6 maiðeliai 12eur
KAINA: 2,00 €