Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Daugkartinis áklotas su kelnaitëmis 2-5, 5-7, 7-9, 9-11kg
KAINA: 8,00 €

Vystyklai-áklotai á neperðlampanèias kelnaites 3vnt 9eur
KAINA: 9,00 €

Neperðlampanèios kelnaitës kûdikiams su áklotu-vystyklu 5-7 kg, 7-9 kg. 9-12kg
KAINA: 8,70 €

Neperðlampanèios kelnaitës kûdikiams be ákloto 5-7, 7-9, 9-12kg
KAINA: 6,00 €

Universalios daugkartinës kelnaitës su lipukais tinka tiek á baseinà tiek kasdieniniam naudojimui su papildomu áklotu 7eur
KAINA: 7,00 €

Daugkartinës sauskelnës
KAINA: 6,00 €

Merlinës palutës dedas á daugkartines sauskelnes 60*60cm Kaina 1,50eur
KAINA: 1,50 €

Naujos trijø sluoksniu atprastukes. Su neperslampamu sluoksniu viduje. Labai þaismingos ir praktiðkos norint atpratinti vaikuti nuo pampersu : ) Sudëtis: Iðorinis sluoksnis: 100 % medvilnë Ásiûtas vidinis sluoksnis: PUL ir 85/15% medvilnë/poliesteris
KAINA: 7,00 €

Daugkartinës neperðlampamos kelnaitës atprastukës nuo 3+metø 7eur
KAINA: 7,00 €