Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------"Babydream" Kûdikiø prausimosi gelis natûralus be konservantø ir kvapø 500ml
KAINA: 5,00 €

Bambino kremas su cinku 75ml
KAINA: 3,50 €

Vileda baby kremas nuo iðutimø su cinku ir medetkomis 75ml 6eur
KAINA: 6,00 €

Bambino muiliukas ðvelniai valo ir maitina odà, nesausina, naudojamas nuo 2+ mën.
KAINA: 1,00 €

Mixa Baby labai ðvelnus ðampûnas su miceliniu vandeniu kuris pritraukia neðvarumus nepaþeidþiant epiderminio sluoksnio t (Prancuzija)
KAINA: 7,00 €

Mixa Kûdikiø plaukø ir kûno prausiklis 400ml (Prancûzija) 8eur
KAINA: 8,00 €

Lilliputz vaikiðkas ekologiðkas ðampûnas-prausiklis sergantiems atopiniu dermatitu (malðina galvos bei kûno nieþëjimà) 200ml
KAINA: 2,90 €

Kûdikiø prausiklis su aliejumi jautriai odeliai raminantis, malðina nieþulá, paraudimus(tinka visai ðeimai) 400ml
KAINA: 9,00 €

Bepanthen kremas nuo iðutimø, bërimø 100g 10eur
KAINA: 10,00 €

Johnsons natûralus aliejukas kûdikiams 500ml
KAINA: 5,00 €

Johnsons aliejukas su alijoðiumi á vonelæ kûdikiams 300ml
KAINA: 4,00 €

Sudocream labai efektyvi ir laiko patikrinta priemonë nuo iðutimo , galima tepti kekvienà kartà keièiant sauskelnes-jis padeda nuraminti ir apsaugoti kûdikio uþpakaliuko odelæ
KAINA: 8,00 €

Oilatum baby vaikams ir kûdikiams linkusios á atopijà ir dirginimà, nuo pirmos gyvenimo dienos sausai jautriai odelei12eur 250ml, 500ml 20eur
KAINA: 12,00 €