Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Ávairiø skoniø kukurûzai be pridëtiniø cukrø, riebalø 100g
KAINA: 1,50 €

Lazdelës su morkomis be pridëtiniø cukrø, spalvø, dirbtiniø skoniø, be konservantø, be pridëtiniø riebalø. Sudëtis: kukurûzø kruopos 87.64 %, morkos 12 %, druska. 100g
KAINA: 1,50 €

Lazdelës su raudonaisiais burokëliais Sudëtis: kukurûzø kruopos 69.82 %, burnoèio sëklos 30 %, druska. 100g
KAINA: 1,50 €

Lazdelës su dþiovintais topinambais Sudëtis: kukurûzø kruopos 89.64 %, topinambas 10 %, druska.100g
KAINA: 1,50 €

Kukurûzai ávairiø skoniø (moliûgai burokëliai, kokosas, morkos, pastarnokai, petraþolës, grikai, ryþiai, topinambai, kukurûzas :)
KAINA: 1,50 €

Lazdelës su burkëliais, morkytëmis, topinambu, kokosu po 1,50e Lazdelës su baravykais, grikiais, moliûgais po 1,70e
KAINA: 1,50 €