Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------"Johnsons" ádeklai á liemenëlæ 50vnt.
KAINA: 6,00 €

"Babydream" ádeklai á liemenëlæ 30 vnt.
KAINA: 3,50 €

Prenatal miltukai preð gimdyma ir po labai gerina pieno laktacijai bei mamytás bei vaikelio savijauta 12vnt
KAINA: 12,00 €

Avent VIA indeliai su dangteliais 180ml. 1vnt. , 200ml 2,30eur
KAINA: 2,03 €

„Lansinoh“ vienkartiniai maiðeliai motinos pienui uþðaldyti ir laikyti Sandarûs, sterilizuoti. Su patikimu dvigubu uþspaudu. Patogi uþraðo vieta virðuje, kad neperdurtumëte 1vnt
KAINA: 13,00 €

"Tommee Tippee" antspeniai minkðtuèiai 2vnt
KAINA: 5,21 €

Maiðelei motinos pienui laikyti su temperatûros indikatoriumi 20vn
KAINA: 10,00 €

Liemenëlë medvilninë maitinanèiai mamytei 85d
KAINA: 15,00 €

"Tommee Tippee" indeliai motinos pienui laikyti, indelis dedasi i buteliukà 60ml 1vnt
KAINA: 2,00 €

BabyOno rankinis pientraukis NATUREL skirtas lengvai ir greitai nutraukti pieno pertekliø 20e
KAINA: 20,00 €

AVENT minkðti gaubteliai neðiojami liemenëlës viduje tekanèiam pienui surinkti, saugo jautrius ir suskilusius spenelius, ventiliuojami 6vnt
KAINA: 12,00 €

Didelë maitinimo pagalvë
KAINA: 13,03 €

Juoda labai graþi liemenëlë maitinanèiai mamytei 42dydis
KAINA: 10,00 €

HiPP ekologiðka arbata þindyvëms  20vnt 4eur
KAINA: 4,00 €

Indeliai pienui laikyti 200ml 1vnt 2e
KAINA: 2,00 €

Liemenukai maitinanèioms mamytëms ávairiø dydþiø
KAINA: 10,14 €

Pakietintos liemenëlës maitinanèims mamytëms nuo 75b iki 85 c
KAINA: 10,00 €

Naktiniai ádëklai á liemenëlæ 40vnt, Juodi ádëklai á liemenëlæ 24vnt 
KAINA: 4,00 €

Vienkartiniai áklotai á liemenëlæ BabyOno COMFORT Ðvelnus ir minkðtas pamuðalas nedirgina jautrios krûtø odos 140vnt 9eur
KAINA: 9,00 €