Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------"Babydream" plaukimo sauskelnës-kelnaitës 4-9kg. 12 vnt (1vnt 0.50e)
KAINA: 6,00 €

"Babydream" plaukimo sauskelnës-kelnaitës 8-15 kg 11vnt.(1vnt 0.50e)
KAINA: 6,00 €

"Babydream" plaukimo sauskelnës-kelnaitës 13-20 kg 10vnt. 1vnt 0,60cnt
KAINA: 6,00 €

Ðortukai su tinkleliu 2-3, 3-4, 4-5 metai
KAINA: 5,79 €

Maudymukai 12-18, 18-24, 2-3metai
KAINA: 5,79 €

Hugies Little Swimmers patys maþiausi baseino pampersiukai 3-8kg 12vnt 1vnt 0,50cnt
KAINA: 6,00 €

Maudymosi kostiumëliai maþosioms princesëms 12-18, 18-24 mën.
KAINA: 5,79 €

Ðortukai su tinkleliu 2-3, 3-4, 4-5 metai
KAINA: 5,79 €

Ðortukai su tinkleliu 4-5metai
KAINA: 4,34 €

Maudyniø ðortukai su tinkleliu 2-3, 3-4, 4-5metai
KAINA: 4,34 €

Ðortukai 3-4metai
KAINA: 5,79 €

Maudymukai vientisi mergaitëms 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 metai
KAINA: 10,00 €

Maudymosi ðortukai dedasi ant baseino sauskelniø
KAINA: 14,00 €

Maudymosi kelnaitës ið specialaus laminato, kuris yra minkðtesnis ir lankstesnis nei tradicinis neoprenas ir susideda ið trijø sluoksniø – viduje yra greitai sugeriantis multinas, iðorëje dëmëms atsparus ir nepraleidþiantis vandens sluoksnis
KAINA: 14,00 €

Vientisi maudymosi kostiumëliai mergaitëms nuo 6 iki 14metø
KAINA: 10,00 €

Þalias atskiras maudymosi kosiumëlis 98-104cm
KAINA: 6,00 €

Pleþinës ðlepetës per pirðtà 30-31, 32-33
KAINA: 3,19 €

Babydream vokiðkos sauskelnës á baseinà 4-9, 7-15, 12-20kg
KAINA: 6,00 €

Šortukai su tinkleliu 2-3, 3-4metai
KAINA: 7,24 €

Maudymosi ðortukai su tinkleliu 2-3, 5-6, 6-7metai
KAINA: 4,34 €

Maudymosi glaudës 2-3, 3-4, 4-5 metai
KAINA: 5,79 €

Huggies Little Swimmers 3-8 kg 12vnt
KAINA: 6,00 €

Maudymukai 86-92, 98-104cm
KAINA: 5,79 €

Vandens batukai nuo 21dydzio
KAINA: 7,24 €

Vientisi maudymukai mergaitëms  nuo 3+ metø iki 14 metø
KAINA: 10,14 €

Kûdikiø baseino sauskelnës 3-8kg 1vnt  6eur
KAINA: 6,00 €