Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------"BEBILON 1" miðinëlis nuo gimimo 1kg ( be krakmolo), 1.100kg 18eur
KAINA: 18,00 €

Bebilon miinuko mëginukas vienam kartui 1, 2 nr. 27,2g (180gvandens gaunasi 230g)
KAINA: 2,00 €

Holle bio- ekologiðkas pieno miðinys 2nr 600g 14eur
KAINA: 14,00 €

"Nestle NAN Expert" be laktozës miðinukas, netoleruojantiems laktozës tai pilvo pûtimas, gurgëjimas, skausmas, dujø kaupimasis 400g 12eur
KAINA: 12,00 €

♥ "Nestle NAN Expert Pro H.A." pieno miðinukas 2 nr. 800gr. OPTIPRO® HA hidrolizuoti baltymai Aktyvios B.lactis bakterijos. 800g 22e
KAINA: 22,00 €

"Capricare 2" oþkos pienas kûdikiams nuo 6+mën. 400g 15eur
KAINA: 15,00 €

Humana miðinukas jautriam skrandukui, tinka primaitinimui 1nr, 750g (Vokietija) 17eur
KAINA: 17,00 €

APTAMIL 2, pieno miðinys nuo 6 mën., 1,200kg 15eur
KAINA: 13,00 €

NAN OPTIPRO Plus 1 HM-O miðinys kûdikiams 800g 14eur
KAINA: 18,00 €

Nestle NAN Pro H.A. 1nr.hipoalergiðkas (su hidrolizuotais baltymais) pieno miðinys, kûdikiams nuo gimimo turintiems padidintà alerginës reakcijos á karvës pieno baltymà rizikà 400gr. 11eur
KAINA: 11,00 €

"Enfamil D.H.A" 1, 2, 3, 4 nr. miðinukas kûdikiams (nuo pilvelio diegliø, stiprina imunitetà, gerina virðkinimà) 1,200g
KAINA: 25,00 €

„HiPP Bio Combiotik 1“, ekologiðkas kûdikiø miðinukas, nuo gimimo, 750 g 20eur
KAINA: 20,00 €

Nuticia Bebilon pepti DH specialiosios paskirties pieno miðinys, hidrolizuoti baltymai 1, 2nr 400g skanus, (analogas aptamil allergy care)
KAINA: 12,00 €

"Enfamil D.H.A" 2nr. miðinukas kûdikiams (nuo pilvelio diegliø, stiprina imunitetà, gerina virðkinimà) 800g nuo 6mën.
KAINA: 16,00 €

"Bebilon" miðinukai nauja patentuota formulë, labai geri kokybiðki gerai virðkina, lengvai tirpsta, tinka primaitinimui prie motinos pieno 1,100kg 18eur
KAINA: 18,00 €

Bebilon Junior 3 Pronutra-Advance, sukurtà pagal motinos piene esanèius oligosacharidus 1,100 kg
KAINA: 18,00 €

"Enfamil Premium Lipil" á kuriø sudëtá áeina 4 svarbiausi vitaminai normaliam augimui, vystymuisi, imuniteto stiprinimui nuo 2 iki 6 metø 800gr
KAINA: 18,00 €

Bebilon nutrition milteliai nuo atpylimo sutirðtinti motinos pienà arba miðinukà 135g 10eur
KAINA: 10,00 €

"Bebilon pepti DHA" specialiosios paskirties pieno miðinys, hidrolizuoti baltymai, nuo stipriø pilvo diegliø, atopinio dermatito 2nr 400g skanus, gerai virðkina, nera blogo kvapo tuðtinantis
KAINA: 12,00 €

„Bebilon® Prosyneo HA 3 miðinukas 12+ mën. praturtintas vitaminais ir mineralais. Hidrolizuoti baltymai, puikiai tika nuo pilvo skausmø, bërimo, nerimo 400g 13eur
KAINA: 13,00 €

Nestlé NAN OPTIPRO MIÐINUKAI
KAINA: 17,00 €

Nutramigen 1 LGG ® Complete yra hipoalerginis pieno pakaitalas, kurio sudëtyje yra aukðto hidrolizës laipsnio kazeino. 400g 18eur
KAINA: 18,00 €

Nutramigen LGG Lipil 400g, 1,2, 3nr skirtas labai alergiðkiems vaikams, ðis miðinukas ne tik maþina alergijos poþymius bet ir iðgydo visam laikui 400g 18e
KAINA: 18,00 €

Nestle NAN Optipro Plus 1 HM-O, pienas kûdikiams nuo gimimo, 400 g 8eur
KAINA: 7,00 €

Hipoalerginis su hidrolizuotais baltymais pieno miðinys Nestle NAN OPTIPRO HA 3nr nuo 12mën. 800 g 25eur
KAINA: 25,00 €

Enfamil Premium Lipil D.h.A nuo pilvelio diegliø 1,200 nuo 12 mën.
KAINA: 25,00 €

Holle eko- ekologiðkas pieno miðinys 600g 4nr nuo 12+mën. 14eur
KAINA: 14,00 €

„HiPP Bio Combiotik 2“, ekologiðkas miðinukas, nuo 6 mënesiø, 750g 20eur
KAINA: 20,00 €

HUMANA pieno miðinys kûdikiams 2nr. nuo 6mën, 750gr. 17eur
KAINA: 17,00 €

HiPP Combiotik 3 Junior, miðinukas nuo 1 metø, 750 g 20eur
KAINA: 20,00 €