Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------PPHILIPS ortodontinë (labai primena motinos krûtá) 0-3 mën. 3mën. Puikiai tinka maþyliams, kad neèiulptø pirðtukø Kaina 1vnt.
KAINA: 5,00 €

Mam Air orginal 16+ èiulptukas Ypaè lengvas ir laidus orui èiulptuko pagrindas itin ðvelnus lyg ðilkas. Dël dideliø ventiliacijos angø ypaè tinka jautrià odà turintiems kûdikiams
KAINA: 9,00 €

Èiulptukas migdukas su ðuniuku nuo 0-18mën.
KAINA: 25,00 €

"Tommee Tippee" èiulptukas 3-6, 9-18mën. 1vnt
KAINA: 4,34 €

"Tommee Tippee pure" 6-9 mën. 1vnt
KAINA: 2,90 €

"Tommee Tippee" èiulptukas tiesios, mini formos, formos primena motinos krûtá 1vnt.
KAINA: 3,48 €

Nuk èiulpukai 0-6mën. 2VNT 6eur
KAINA: 6,00 €

Babydream èiulptukai 6-18 mën ( pagamintas ið aukðtos kokybës silikono) 1vnt
KAINA: 2,00 €

"Philips AVENT" silikoniniai, skaidrus 1 èiulptukas 0-3, 3-6 mën.
KAINA: 2,90 €

NUK Freestyle Soother Patobulinta NUK originalios formos Amþius 0-6, 6-18, 18-36m, be BPA,
KAINA: 5,00 €

"Canpol babies" lateksinis, apvalus þindukas nuo 18++ mën.
KAINA: 2,32 €

"Tommee Tippee" èiulptukai linksmieji veidukai ortodontinës formos 6-18 mën. 2vnt
KAINA: 3,48 €

Pliuðinis ðuniukas -èiulptukas nuo 0-18mën. 25eur
KAINA: 25,00 €

"Tommee Tippee" èiulptukai tiesûs su þibanèiu skydeliu 9-18mën. vnt ( melsvi ir roþiniai)
KAINA: 3,77 €

"Chicco" kauèiukinis èiulptukas padeda teisingai vystytis kûdikio burnytei, èiulptuko skydelis apsaugo nuo sudirgimo 1vnt
KAINA: 5,00 €

Chicco ortodontinis èiulptukas aktyviai skatina tinkamà burnytës vystymàsi nuo 12+mën.
KAINA: 2,90 €

Avent èiulptukas 1vnt 3,50eur
KAINA: 3,00 €

Babydream èiulptukai kirsti 3+mën, 18+mën. 3eur 1vnt
KAINA: 3,00 €

Avent èiulptukai 3-6, 0-6 mën 1vnt
KAINA: 3,77 €

Canpol baby èiulptukai 0-6, 6-18 mën.
KAINA: 2,00 €

PHILIPS ortodontinë (labai primena motinos krûtá) 0-3 mën. Kaina 1vnt.
KAINA: 6,00 €

èiulptukai avent ultra air happy 1 èiulptukas 5eur
KAINA: 5,00 €

Chicco èiulptukai 0-6, 16-36mën.
KAINA: 7,00 €

♥♥♥ Babydream þaismingi, mieli èiulptukai 0-6, 6-18, 18+mën. 
KAINA: 3,00 €

Chicco skaidrus èiulptukas 0-6, 6-12mën. 5eur
KAINA: 5,00 €

Bibs èiulptukai orginalûs pagaminti ið natûralaus kauèiuko ið Hevea medþio 18+mën. 1vnt 5e
KAINA: 5,00 €

BIBS orginalûs èiulptukai 6-18mën. pagaminti ið natûralaus kauèiuko ið Hevea medþio 2vnt 1vnt 5eur
KAINA: 5,00 €

BIBS orginalûs èiulptukai 0-6mën. pagaminti ið natûralaus kauèiuko ið Hevea medþio 0-6mën. 1vnt 5eur
KAINA: 5,00 €

Philips avent èiulptukas 0-3, 3-6mën.
KAINA: 6,00 €

Mam Perfect orginal 16+ èiulptukas 10eur
KAINA: 10,00 €